-2013.g. janvārī pēc sarunām ar Labklājības ministrijas un Latvijas Neredzīgo biedrības pārstāvjiem kļuva skaidrs, ka Latvijā tuvākos gados nebūs pietiekami spējīga rūpēties par redzes invalīdiem. Latvijā ir ap 12 000 cilvēku ar redzes traucējumiem, bet tikai 7 suņi-pavadoņi. Suņa-asistenta nav neviena. Tādēļ sabiedrībai ir jānāk palīgā!

Tā radās ideja par Servisa suņu biedrību TEODORS, kuru 2013.g. 14.aprīlī nodibināja Zaiga Kļaviņa un Velga Zēgnere. Zaiga Kļaviņa ir pieredzējusi kinoloģe ar 25 gadu pieredzi, strādājusi ar dienesta suņiem un tagad skolo suņus-pavadoņus. Viņas pirmais apmācītais suns-pavadonis ir Teodors. Nu jau 2 gadus šis labradors palīdz savam jaunajam saimniekam Aleksejam Volkovam veikt ikdienas pienākumus. Teodors ir biedrības talismans un Aleksejs – biedrības priekšsēdētājs. Bijusī trimdas latviete un pedagoģe Velga Zēgnere pirms 10 gadiem ar ģimeni pārcēlās no Vācijas uz savu vecāku dzimteni Latviju.-

Kaut esam jauna biedrība, ir paveikts jau diezgan daudz. Liels darbs ir mūsu sekretārei un preses pārstāvei Anitai Zvirgzdei, atbildot uz daudziem jautājumiem, piem., kā varēs iegādāties suni-pavadoni, cik tas maksā, vai neredzīgu cilvēku ratiņkrēslā šāds suns pratīs pavadīt, kā saņemt šādu suni utt. Anita ir profesionāla žurnāliste ar 4 gadu dzīves pieredzi ASV un 9 gadu darba pieredzi ar neredzīgiem cilvēkiem.

2013.g. aprīlī Anitas ģimene kļuva par audžuģimeni labradora kucēnam no Somijas suņu-pavadoņu skolas „Viiksi”. Savus piedzīvojumus viņa apraksta blogā http://audzugimene.blogspot.com. Šai gadā kucēns Olle ir izaudzis par stipru un gudru suni, pieradis pie lielpilsētas dzīves, ikdienu pavada Anitas darbavietā Latvijas Neredzīgo biedrībā, ar citiem servisa suņiem piedalās koncertos, vasaras nometnēs, brauc uz skolām un pasākumiem. Drīz Ollem sāksies nopietnās suņu-pavadoņu apmācības, lai dotos uz Somiju pie jaunā saimnieka.

Liels atbalsts mūsu biedrībai ir soms Juha Herttuainen, kurš dibinājis suņu-pavadoņu skolu Somijā, palīdzējis sagatavot suņu-pavadoņu apmācību trenerus Igaunijā un tagad palīdz Latvijā. Par savu darbu suņu-pavadoņu jomā Juha ir saņēmis Somijas valsts atzinības ordeni. Bez viņa profesionālām zināšanām un citu somu finansiāla atbalsta biedrībai būtu grūti pastāvēt.
-Biedrības labais gars ir Teodors, gandrīz 4 gadus vecs labradora puika. Jau divus gadus viņš ved savu saimnieku Alekseju Volkovu uz darbu Latvijas Neredzīgo biedrībā. Aleksejs, kurš pirms 5 gadiem jaunības vieglprātībā zaudēja redzi, tagad ir pozitīvais stāsts daudziem neredzīgiem cilvēkiem un Rehabilitācijas centrā citiem neredzīgiem māca, kā sākt dzīvi no jauna. Pašreiz Teodors ir vienīgais suns-pavadonis Latvijā, kura aprūpe un barošana ir nodrošināta līdz pat suņa mūža beigām. Gandrīz visas viņa apmācības un uzturēšanas izmaksas Zaiga Kļaviņa segusi pati.

Pēdējā gada Teodora izmaksu segšanai palīdzēja mūsu somu draugi. Īpašs paldies jāsaka Päivi Helminen, Elvi Karttunen un Juha Herttuainen. Šogad biedrībai pašai būs jāgādā par Teodoru, jo Latvijā cilvēks ar invaliditāti pats nevar uzturēt suni (mēneša pabalsts € 182). Teodoram mēnesī nepieciešami vidēji € 100 – barošanai (dabīga pārtika), veterinārai aprūpei, aksesuāriem, dalībai treniņu semināros u.tml.
-
-
2013.g. oktobrī jaundibinātā Servisa suņu biedrība organizēja pirmās starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības Latvijā. Tas mums bija liels izaicinājums, bet ar kopīgiem spēkiem sacensības noritēja bez aizķeršanās. Savu profesionalitāti rādīja 6 cilvēki ar redzes invaliditāti kopā ar saviem suņiem. Tos vērtēja starptautiska tiesnešu komanda un atbalstītāji no Somijas, Igaunijas un Latvijas. Tas bija pietiekami liels valsts mēroga sarīkojums un vienreizējs notikums Latvijas redzes invalīdu ikdienā, jo pirmo reizi Rīgā bija redzami tik daudzi suņi-pavadoņi. Tā bija arī pirmā reize, kad cilvēki no citām valstīm runāja un interesējās par suņu-pavadoņu jautājumiem Latvijā. Vakarā pie kopīgām vakariņām, koncerta un balvu pasniegšanas visi bija vienprātis, ka trīs valstu sacensībām noteikti ir jāturpinās! Nākamgad tiksimies atkal – šoreiz Igaunijā! Paldies visiem palīgiem, atbalstītājiem un galvenām organizatorēm Guntai Bitei un Anitai Zvirgzdei.

-Biedrība strādā ne tikai ar suņiem, bet rīko arī vasaras nometnes, lai palīdzētu neredzīgiem bērniem. Mūsu Somijas atbalstītāji rīkoja 2 nometnes neredzīgiem bērniem kopā ar piederīgiem, piepalīdzot Servisa suņu biedrībai ar organizācijas darbiem. Pēdējā nometnē piedalījas 2 Latvijas bērni, 2 Somijas bērni ar ģimenēm un 2 rehabilitācijas darbinieki. Otra nometne ir Eiropas Vasaras skola (EVS), kas domāta latviešu bērniem (ap 50 dalībnieki 11-16 gadu vecumā) no ārzemēm un Latvijas. No 2012.g. EVS piedalās arī 4 neredzīgie bērni ar īpaši apmācītiem audzinātājiem.

-Ar lielu prieku un pateicību varēja vērot, cik labi abas grupas sadzīvo un pilnveidojas. Šie bērni var būt piemērs mums, pieaugušiem, kā visi var saticīgi sadzīvot. Abas nometnes bērniem bija ļoti pozitīvs piedzīvojums! Kaut gan šovasar nepiedalīsies Somijas bērni un nebūs finansiāla atbalsta no Somijas, biedrība ir iecerējusi arī šogad neredzīgiem bērniem dot iespēju piedalīties abās nometnēs.

Paredzētās aktivitātes 2014. gadā

 •  sabiedriskais darbs skolās, sarīkojumos, vasaras nometnēs
 • jauna suņa-pavadoņa iegāde un skološana
  (izmaksas sākot ar € 10 000 mēnesī)
 • suņa-pavadoņa Teodora uzturēšana (vidēji mēnesī € 100)
 • vasaras nometnes organizēšana (1 nedēļa) neredzīgiem Latvijas bērniem ar ģimenēm (ap € 10 000)
 • 4 neredzīgo bērnu un 2 audzinātāju dalība Eiropas Vasaras skolā
  (šī dalības nauda jau saziedota).

Galvenie biedrības mērķi un uzdevumi

 • Biedrība ziedotos līdzekļus izlieto vienīgi biedrības mērķiem. Biedrības mērķi ir nostiprināti biedrības statūtos. Biedrībā var iestāties fiziska un juridiska persona, iesniedzot pieteikumu par uzņemšanu biedru kandidātu sarakstā
 • Veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību
 • veicināt servisa suņu (pavadoņu, asistentu, terapijas) attīstību Latvijā pēc starptautiskiem standartiem un sadarboties ar citu zemju servisa suņu organizācijām
 • rūpēties par biedrības suņiem no iegādes brīža līdz mūža beigām
 • izveidot audžuģimenes tīklu servisa suņu kucēniem līdz 1 gada vecuma
 • izglītot sabiedrību un servisa suņu turētāju
 • piesaistīt ziedojumus servisa suņu iegādei, audzināšanai, skološanai un aprūpei visam suņu mūžam.

Biedrības ziedojumu konts:

banka: SWEDBANK saņēmējs: Servisa suņu biedrība (bez vārda: TEODORS)
reģ.nr.: 40008208343
konta nr. : IBAN: LV04HABA0551036537614
BIC/SWIFT: HABALV22

Ar sirsnīgiem sveicieniem Velga Zēgnere & Anita Zvirgzde
Rīgā, 2014.g. janvārī

Comments closed.