Visā pasaulē ir aptuveni 285 miljoni cilvēku ar redzes traucējumiem, no tiem 39 miljoni ir pilnīgi neredzīgi, bet 19 miljoni ir bērni līdz 15 gadu vecumam. Latvijā nopietnas redzes problēmas ir ap 40 000 iedzīvotāju, apmēram 7000 ir praktiski neredzīgi vai ar niecīgu redzes atlikumu1. Tie ir šokējoši dati un ikdienā, mēs pat neiedomājamies, cik svarīga šiem cilvēkiem ir vides pieejamība un drošības sajūta.

Daudzviet pasaulē arvien vairāk rūpējas par to, lai cilvēkiem ar redzes problēmām ikdienas dzīvi padarītu vieglāku. Viens no veidiem ir suņu-pavadoņu servisa attīstīšana. Arī mūsu biedrība ar lielām cerībām gaidīja, ka Latvijas valdība atbalstīs un finansēs jaunu suņu-pavadoņu iegādi, apmācību un uzturēšanu, diemžēl pēdējās ziņas ir neiepriecinošas, šāda atbalsta nākošajā gadā nebūs. Protams, ir grūti saprast šādu attieksmi, ja vērtējam, piemēram, kaimiņzemi Somiju, tad pat Somijas prezidenta ģimene audzina topošo suni-pavadoni.

atsk2014-1

Aleksejs Volkovs ar Teodoru, kuram uz “iemauktiem” redzama LSK emblēma-sarkans krusts

Servisa suņu biedrībai TEODORS 2014.gads ir bijis ļoti ražīgs. Viens no galvenajiem notikumiem biedrības darbībā bija panākt tās Vienošanos ar Latvijas Sarkano krustu par šīs kustības simbola- sarkanā krusta- izmantošanu uz servisa suņu informējošā ietērpa un suņu pavadām, lai palīdzētu sabiedrībai servisa suņus vieglāk identificēt un spert soli tuvāk cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošākai ikdienai.
Šogad ir pabeigts vēl viens svarīgs darbs- ir izaudzināts un izskolots viens no pirmajiem suņu-pavadoņiem Latvijā- kucēns Olle. Šobrīd Olle ir pieaudzis, kļuvis par skaistu un gudru suni-pavadoni un devies uz savām jaunajām mājām Helsinkos. Par to var lasīt Anitas Zvirgzdes Suņu-pavadoņu audžuģimeņu blogā http://audzugimene.blogspot.com/

Suņu puikas Olles 1. dzimšanas dienas ballīte tika rīkota Strazdumuižas internātvidusskolā-attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem (turpmāk- Strazdumuižas internātvidusskola). Tajā piedalījās gan Olles draugi, gan skolas audzēkņi. Bērnu uzdevums bija uzzīmēt vai izkrāsot Olles portretu. Bērnu zīmējumi bija tik interesanti, ka izveidojām izstādi. Izstāde ceļoja pa Latviju, nonākot vairākos veco ļaužu pansionātos, Juglas vidusskolā un īpaši mīļi uzņemta Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā.

atsk2014-2

Servisa suņu biedrība viesojas Strazdumuižas internātvidusskolā gan ar suņiem-pavadoņiem, gan ar suņiem-terapeitiem

30. aprīlī, kad visā pasaulē svinēja Starptautisko suņu-pavadoņu dienu, biedrība “Teodors” viesojās Strazdumuižas internātvidusskolā. Ciemos pie bērniem ar saviem saimniekiem bija ieradušies četri suņi-pavadoņi, kā arī terapijas suņi. Beāte Bringule ar suni-pavadoni Zani un Aleksejs Volkovs ar Teodoru stāstīja par pieredzi, vides pieejamību, uzticību un draudzību. Pasākuma laikā ikviens varēja ne tikai paglaudīt un samīļot kādu no suņiem, bet arī pašam kinologa pavadībā pastaigāties ar suni-pavadoni.

atsk2014-3

Savukārt 30. maijā Servisa suņu biedrības pārstāvji ar Teodoru, Olli un Dīvu viesojās Daugavpilī, lai stāstītu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par iespējām un priekšrocībām, kādas sniedz suņi-pavadoņi. Šo tikšanos bija noorganizējuši Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas darbinieki. Bija sapulcējušies daudz interesentu, kas padarīja tikšanos draudzīgu. Viņiem bija iespēja samīļot suņus-pavadoņus un kinologa pavadībā pastaigāt ar suni, šķērsot ielu un izjust to, cik ļoti suns palīdz ikdienas dzīvē. Šodien jau var teikt, ka viens no Zaigas apmācītiem suņiem ir devies pie sava jaunā saimnieka- arī Alekseja uz Daugavpili, jo abi veiksmīgi nokārtoja eksāmenus.

Turklāt decembrī paredzēts suņu-pavadoņu eksāmens vēl diviem pāriem: Natālijai ar suni Lati un Andrim ar Zaigas apmācīto suni-pavadoni Feju. Vēlam sekmes eksāmenā!

atsk2014-4

Neredzīgu un vājredzīgu bērnu grupa EVS

Šogad vasarā Eiropas Vasaras skolā (EVS), kas domāta latviešu bērniem (ap 50 dalībnieki 11- 16 gadu vecumā) no ārzemēm un Latvijas, nu jau trešo gadu piedalījās 4 neredzīgi bērni ar saviem speciāliem audzinātājiem. Vanesa un Deniss, kuri jau 3. gadu piedalās EVS, tik raiti un droši dejoja tautas dejas, ka no pārējiem bērniem nemaz neatšķīrās.

atsk2014-5

Trīs no četriem kucēniem, kas devās uz Somiju: (no kreisās p.) Taina ar Tirpu, biedrības kinoloģe Zaiga, Elvi ar Naana un Marija ar meitu Ronju un kucēnu Herttu

Augusta vidū mūsu biedrība aicināja sabiedrību palīdzēt atrast astoņiem labradora šķirnes kucēniem audžuģimenes, lai sasniedzot viena gada vecumu viņi varētu doties uz suņu-pavadoņu skolu, un kļūt par labu dzīves kompanjonu un palīgu kādam cilvēkam ar redzes traucējumiem. Šobrīd audžuģimenes Latvijā atraduši četri kucēni, pārējie četri dzīvo Somijā. Kucēniem ir jau pieci mēneši, viņi mācās būt draudzīgi, pacietīgi, pierod pārvietoties dažādos transportos un citas gudrības. Viņu stāstus var lasīt gan mūsu mājaslapā, gan arī sociālajos portālos Facebook, Draugiem.lv un Twitter.

Akcijas mērķis bija izaudzināt un izskolot kucēnus par suņiem-pavadoņiem Latvijas redzes invalīdiem, taču ņemot vērā valdības noraidošo attieksmi, atsaucot 2015. g. solīto atbalstu servisa suņu kustībai, akcijas mērķis nu ir apdraudēts. Tagad viss atkarīgs no Latvijas sabiedrības atsaucības un ziedojumiem. Mēs nežēlosim spēkus un darbu, lai panāktu suņu palikšanu Latvijā, tāpēc aicināsim sabiedrību iesaistīties šī jautājuma risināšanā.

Oktobrī Gruzijā notika Neredzīgo cilvēku forums, kurā bija pulcējušies dalībnieki no septiņām valstīm. Latviju pārstāvēja Aleksejs Volkovs ar Teodoru. Foruma mērķis bija iepazīties ar katras valsts problēmām neredzīgo cilvēku ikdienā un dalīties to risināšanas pieredzē, kā arī iepazīties ar Erasmus-plus projektu rakstīšanu. Aleksejs bija vienīgais, kurš uz forumu ieradās ar suni-pavadoni, jo tādās valstīs kā Ukraina, Armēnija, Moldova, Gruzija suņu-pavadoņu nav vispār. Foruma dalībnieki viņu uzklausīja ar lielu interesi.

Oktobra sākumā Igaunijā Tartu pilsētā notika Starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības, kurās piedalījās komandas no Igaunijas, Somijas un Latvijas. Latviju pārstāvēja Aleksejs ar Teodoru un Natālija ar suni Lati. Komandu vērtējumā Latvijas komanda ieguva 3. vietu, bet individuālajā- Aleksejs ar Teodoru augsto 2. vietu.

15. oktobrī Starptautiskajā Baltā Spieķa dienā (SBSD) dažādu valstu organizācijas īsteno publiskas akcijas, kurās tiek akcentēta nepieciešamība personām ar redzes invaliditāti nodrošināt iespēju dzīvot patstāvīgi. Šogad SBSD ietvaros Aleksejs Volkovs ar Teodoru viesojās Lietuvā. Pasākumā piedalījās policijas, muitas, robežsardzes un dažādu sociālo organizāciju pārstāvji. Arī Lietuvā nav suņu-pavadoņu un Aleksejam bija lieliska iespēja dalīties pieredzē. Apkārtējiem bija daudz jautājumu un iespējams, ka pavisam drīz Lietuvā parādīsies pirmie suņi-pavadoņi.

Paredzētās aktivitātes 2015. gadāatsk2014-6

 • sabiedriskais darbs skolās, sarīkojumos, vasaras nometnēs,
 • jauna suņa-pavadoņa skološana
  (izmaksas ap 10 000€),
 • suņu-pavadoņu uzturēšana
  (vienam sunim ap 100 €/mēn.),
 • pārgājiens suņu-pavadoņu turētājiem un interesentiem,
 • starptautiska aktivitāte- trīs dienu laivu pārbraucieni ar nakšņošanu teltīs ģimenēm ar neredzīgiem bērniem, kā arī suņu-pavadoņu turētājiem (dalībnieki no LAT, EST, FIN),
 • 4 neredzīgo bērnu un 2 audzinātāju dalība Eiropas Vasaras skolā
  (ap 1 800€),
 • apmācības cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem asistentiem,
 • atlases sacensības dalībai Starptautiskajās suņu-pavadoņu sacensībās Somijā, kā arī dalība tajās,
 • dažādi informatīvi pasākumi ar mērķi popularizēt biedrības darbu, kā arī lai apzinātu cilvēkus, kam nepieciešami suņi-pavadoņi.

Galvenie biedrības mērķi un uzdevumi:

 • veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību,
 • veicināt servisa suņu (pavadoņu, asistentu, terapijas) attīstību Latvijā pēc starptautiskiem standartiem un sadarboties ar citu zemju servisa suņu organizācijām,
 • rūpēties par biedrības suņiem no iegādes brīža līdz mūža beigām,
 • izveidot audžuģimeņu tīklu servisa suņu kucēniem līdz 1 gada vecuma,
 • izglītot sabiedrību un servisa suņu turētājus,
 • piesaistīt ziedojumus servisa suņu kustības attīstībai.

Biedrība ziedotos līdzekļus izlieto vienīgi biedrības mērķiem, kas nostiprināti biedrības statūtos.

Biedrības ziedojumu konts:

banka: SWEDBANK
saņēmējs: Servisa suņu biedrība
reģ.nr.: 40008208343
konta nr.: LV04HABA0551036537614
BIC/SWIFT: HABALV22

Servisa suņu biedrība izsaka visdziļāko pateicību tiem, kuri jau atbalsta servisa suņu kustību Latvijā, t.sk., arī Somijas partneriem. Aicinām arī turpmāk sadarboties, lai šī kustība var sasniegt arvien labākus rezultātus.

Rīgā, 2014.gada decembrī


1 Avots — www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas politikas nakotne/3.OP prior Sociala infrastr pasakums Darba tirgus inst un soc pak infrastr LM.pdf

Comments closed.