NaanaPēdējā meitene no astoņiem kucēniem bija Naana. Tagad viņa dzīvo pie Elvi, par kuru jau iepriekš rakstījām. Elvi dzīvo Somijā nelielā pilsētiņā 400 km no Helsinkiem. Elvi par Naanu saka tā:
“Ļoti enerģiska, gudra, ātra. Reiz atnesa bormašīnu, ar nepārprotamu vēstījumu, ka saimniecei jāiet strādāt. Katru dienu ar Naanu mērojam apmēram 1 km garu ceļu līdz pastkastītei un atpakaļceļā Naana atnes pastu gan pašiem, gan kaimiņiem. Komandas viņa izpilda ne visai ātri, tomēr viss vēl ir priekšā. Naana ir ļoti labsirdīga. Viņa grib iepazīt visu jauno un daudz spēlēties. Baiļu nav. Vienmēr atrod ceļu uz mājām. Kad viņu pasaucu, klausa ļoti labi. Svešas lietas iepazīst lēnām, uzmanīgi. Drošsirdīga, bet ne pārgalvīga.”
Somijā suņu-pavadoņu kustībai ir sena vēsture, tāpēc tai ir izveidojies savs atbalstītāju, audžuģimeņu loks. Viena no ilggadīgajām audžuģimenēm ir tieši Elvi ģimene. Viņas mājās mīlestību un rūpi ir saņēmuši vairāk nekā 30 nu jau esošie suņi-pavadoņi. Reiz, ciemojoties Rīgā un atbildot uz neviennozīmīgi vērtēto jautājumu: vai nav grūti vēlāk no kucēna šķirties, viņa atbildēja:
“Esmu izaudzinājusi desmitiem kucēnu,Naanataču pats mīļākais man vienmēr ir bijis un paliks pirmais kucēns. Tagad, darbojoties kā audžuģimene jau vairākiem kucēniem, šī sadarbība ir ieguvusi citu vērtību. Jūtos kā skolotāja, kura saņem audzināšanā jaunu klasi, laika gaitā viņus iepazīst, iemīļo, vēlāk tie izaug un pāriet augstākā klasē, bet vietā nāk cita klase ar citiem raksturiem, notikumiem. Gadiem ejot, jauna šķiršanās vieš nevis skumjas, bet pabeigta darba sajūtu un interesi par nākošā audzināmā individuālām rakstura īpašībām, kas manu darbu padara interesantu un dinamisku.”
Ļoti ceram, ka ar gadiem arī Latvijā būs kāda tik pastāvīga audžuģimene topošiem suņiem-pavadoņiem!Naana

2018.gada martā: Naana pēc audžumātes Elvi profesionālās, labās audzināšanas ātri apguva suņu-pavadoņu prasmes un dzīvo, strādā Somijā.