Servisa suņu biedrība TEODORS tika dibināta 2013.gada 12.aprīlī.
Sabiedriskā labuma organizācijas statusu mēs ieguvām 2016.gada 27.janvārī.
Biedrības mērķis ir:

veicināt cilvēku ar invaliditāti, ieskaitot bērnus, pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību.

Biedrības uzdevumi ir:

  • veicināt suņu pavadoņu un citu servisa suņu (terapeitu, asistentu) kustības attīstību Latvijā
  • piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa attīstīšanai;
  • piesaistīt ilglaicīgus ziedojumus servisa suņu iegādei, audzināšanai, aprūpei un skološanai visam suņu mūžam.

Ja vēlies:

  • mainīt savu dzīvi un iegādāties servisa suni
  • iegūt informāciju un izglītoties par servisa suņu turēšanu, kopšanu un apmācību
  • dalīties un gūt citu servisa suņu turētāju pieredzi
  • palīdzēt piesaistīt līdzekļus servisa suņu iegādei, apmācībai un uzturēšanai,

tad apdomā to visu un nāc uz Servisa suņu biedrību TEODORS!

Biedrībā var iestāties fiziska un juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu par uzņemšanu biedrībā.

Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu var uzzināt rakstot uz biedrības e-pastu: servisasuns@gmail.com

Servisa suņu biedrību TEODORS Rīgā, Braila ielā 5.

Biedrības jaunie statūti 07.12.2020

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss 27.01.2016.

Biedrības reglaments

Biedrības valde ar Somijas viesiem, 2016.gada vasarā

Biedrības valde ar Somijas viesiem, 2016.gada vasarā