Lai apmācītu un sagatavotu servisa suņus ir vajadzīga profesionāla darbība.

Zaiga Kļaviņa

To nodrošinās otra biedrības dibinātāja Zaiga Kļaviņa, kas ir profesionāla suņu trenere ar 25 gadu darba pieredzi šajā jomā. Pēc maģistra grāda iegūšanas tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā, Zaiga sāka dienestu Valsts robežsardzē, izveidojot Kinoloģijas dienestu un Kinoloģijas centru .Vēlāk, vadot Valsts policijas Kinoloģijas centru, viņa izveidoja Kriminālistiskās odoroloģijas (smaržu salīdzināšanas) laboratoriju. Zaiga ir strādājusi arī ar Valsts ieņēmuma dienesta narkotisko vielu meklēšanas suņiem. Profesionālo apmācību dienesta kinoloģijas jomā Zaiga izgājusi Somijas, Vācijas, Francijas un Čehijas tiesībsargājošo iestāžu Kinologu skolās vai sadarbojoties ar šo valstu speciālistiem. No 2011. gada Zaiga uzsāka suņu-pavadoņu apmācību. Viņa ir apmācījusi 10 suņus-pavadoņus. Viņas pirmais skolotais suns-pavadonis bija Teodors. Visas viņa apmācības un uzturēšanas izmaksas Zaiga ir segusi pati un, pateicoties viņai un Somijas ziedotājiem, suņa aprūpe un barošana tiks nodrošināta līdz pat Teodora mūža beigām.

Rīga, janvāris 2014