Velga Zēgnere ir trimdas latviete, nodzīvojusi vairāk kā 50 gadus Vācijā un pirms 10 gadiem ar ģimeni (vīru un 3 bērniem) atgriezās vecāku dzimtenē.

Velga Zēgnere

Kā jauniete Velga darbojās vairākus gadus Eiropas Latviešu Jauniešu Apvienībā- ELJA, kurā bija valdes locekle un ELJA pārstāve cilvēka tiesību jautājumos. Iestājās par Padomju Latvijas disidentiem, piemēram sadarbojoties ar Amnesty International, rakstot petīcijas Eiropas zemju un PSRS politiķiem.

Kad ģimenes 3 bērni bija paaugušies, iesaistījās Eiropas Vasaras Skolas (EVS) rīkošanā. EVS ir vasaras nometne ārzemju latviešu bērniem, kurā piedalās arī Latvijas bērni. Pēdējā gadā EVS tika uzņemti arī 4 neredzīgie bērni. Šis projekts izdevās tik labi, ka tas tiks turpināts arī šogad.

Rīga, janvāris 2014