Tulot:

Vuonna 2016 saimme 4 676.42 € lahjoituksina sekä 151.50 € jäsenmaksuina.

Yhteensä  4 827.92 €.

Erityinen lääkintärahasto, joka oli perustettu opaskoira Teodorin lääkitsemisen rahoittamiseksi, sai lahjoituksina 4 184.68 €.

Keväällä saimme Latvijas Valsts meži Oyj:ltä ja säätiöltä Ziedot.lv yhteensä 5 000 € suuren taloudellisen tuen seminaariprojektiamme varten. Raha käytettiin projektin toteuttamiseen. Seminaarisarja alkoi Riiasta Kansainvälisenä opaskoirapäivänä 27. huhtikuuta. Sitä seurasivat seminaarit kolmessa Latvian kaupungissa: Cesisissä (toukokuussa), Daugavpilsissa (kesäkuussa) ja Liepajassa (heinäkuussa). Projektin lopputapahtumana järjestettiin patikkaretki, joka alkoi Saulkrastissa.

Projektin aikana julkaisimme yhteistyössä Latvian Näkövammaisten kirjaston kanssa informaatiomateriaalin PALVELUKOIRA JA SEN TARVE. Metodiset ohjeet yhteistyöstä palvelukoiran kanssa”, joka on painettu sekä pistekirjoituksella, että tavallisella kirjoituksella ja sen lisäksi myös äänilevynä.

Kulut

Vuonna 2016 kulutimme yhteensä 2 406.69 .

  • Rahan suurin osa – 793.08 € – on kulutuu koiramme hoitoon (koiranruoka Teodorille, Fejalle, osittain myös Latille ja Tikalle).
  • Opaskoiramaaottelun järjestäminen Riiassa maksoi noin 900 € (tilat, hotelli, ruoka).
  • Patikkaretkellä Suomessa Latviaa edusti viisi osallistujaa ja kaksi koiraa, matkakulut – 326,98 €.
  • Valmistimme käyntikortteja, joissa on opaskoira Teodorin ja Tikan valokuvia, niihin kului rahaa – 65,34 €.
  • Pankin käsittelykulut – 67.95 €.

Osan kuluista korvasimme yksityislahjoituksilla paikan päällä, esimerkiksi maksoimme kuljetuksista ja eläinlääkintäpalveluista sekä ulkomaalaisten kouluttajien työstä ja matkakuluista.

Keräsimme Teodorin lääkitäkuluja varten 4 184.68 €. Kulutimme Teodorin lääkintään 1 621.48 €, ja Fejan lääkintään – 33.70 €. Jäännöksen perusteella – 2 529.50 € – loimme Lääkintärahaston yhdistyksemme koirien tueksi.

Vuoden 2017 tilikertomus 31.8.2017 mennessä

Tulot:  saimme 997.97 € lahjoituksina, 210 € jäsenmaksuina, yhteensä 1 207.97 €.

Kulut: olemme kuluttaneet tähän mennessä yhteensä 1 356.36 €.

Olemme kuluttaneet 148.42 € enemmän kuin olemme saaneet.

Maksoimme Lääkintärahaston rahalla Tonin sydämen tarkastuksesta 114.10 €. Nyt Lääkintärahastossa on rahaa 2 415.40 €.

Kiitämme kaikkia lahjoittajia, koska toimintamme tukeutuu lahjoituksiinne!

Olemme saaneet suurimmat rahasummat kannattajiltamme Suomesta, Yhdysvalloista, Kanadasta sekä Riian Evankeliselta seurakunnalta. Vuoden 2016 tammikuussa yhdistyksemme sai yleishyödyllisen järjestön aseman, siksi emme voi julkaista latvialaisten lahjoittajien nimeä.

Taas erityinen kiitos Zaigalle ja Juhalle, jotka ovat lahjoittaneet yhdistyksellemme kolme opaskoiraa – Neiran, Tonin ja Riian. Suuri kiitos työstänne ja suuresta panoksestanne yhdistyksen kehitykseen!