2021. gadā Servisa suņu biedrība TEODORS saņēma atbalsta finansējumu no Rīgas domes Labklājības departamenta kārtējā gada budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” telpu nomas un komunālo pakalpojumu apmaksai. Finansējumu biedrība saņem jau trešo gadu.

Telpās darbojas gan Biedrības valde un brīvprātīgie darbinieki, gan biedri, gan suņu-pavadoņu, suņu-asistentu turētāji un audžuģimenes, notiek dažādi izglītojoši un informatīvi pasākumi un nodarbības. Ir regulāras teorētiskās un praktiskās nodarbības servisa suņu turētājiem un audžuģimenēm, tikšanās ar potenciālajiem servisa suņu turētājiem, kā arī topošajām audžuģimenēm.

Rīgas domes Labklājības departamenta finansējums ir nopietns atbalsts mūsu Biedrības darbības nodrošināšanai. Ikdienā tiek paveikts milzīgs darbs, jaunie kucēni, topošie suņi-pavadoņi, suņi-asistenti tiek uzņemti audžuģimenēs, kas aktīvi kopā ar Biedrības kinologiem trenē un māca jaunos suņus, kā arī gatavo viņus jaunajam režīmam. Audžuģimenes tiek aktīvi iesaistītas arī tad, kad suns-pavadonis sāk strādāt ar vājredzīgu vai neredzīgu cilvēku, palīdzot aprūpēt suni tā saslimšanas/operācijas vai citā gadījumā. Biedrības kinologi aktīvi iesaistās suņa treniņu turpināšanā gada garumā un vēlāk kopā ar vājredzīgo vai neredzīgo cilvēku (cilvēku ar kustību traucējumiem), palīdz abiem pierast pie jaunajiem apstākļiem un iespējām, sagatavo un iemāca vajadzīgos maršrutus, konsultē par suņa ieradumiem un nepieciešamo režīmu veselības uzturēšanai, kā arī nodrošina turpmākos treniņus visa servisa suņa darba mūža garumā. Telpās notiek arī terapijas suņu testēšana. Terapijas suņi palīdz dažādos biedrības pasākumos, kā arī kopā ar saimniekiem sniedz atbalstu bērniem un pieaugušajiem ar dažāda veida saslimšanām.

Šobrīd biedrība rūpējas par 12 servisa suņiem. Biedrībā ir 24 biedri un ap 45 brīvprātīgie.

Pateicamies Rīgas domes Labklājības departamentam un ceram uz turpmāku sadarbību!

Comments closed.