IzstādeServisa suņi – viņi ir draugi, palīgi un līdzgaitnieki, kas dienu dienā pavada savus saimniekus, palīdzot viņiem iekļauties sabiedrībā. Kopš 2013. gada Servisa suņu biedrība TEODORS atbalsta cilvēkus ar īpašām vajadzībām, veicinot servisa suņu kustības attīstību Latvijā. Lai informētu plašāku sabiedrību par šo misijas darbu, tirdzniecības centra “Origo” jaunajā ēkā atklāta fotoizstāde “Servisa suņi – darbā un atpūtā”. Atklāšanas pasākumā piedalījās vairāki servisa suņi un viņu saimnieki, kas dalījās pieredzē par savu ikdienu ar šiem īpašajiem draugiem.
Fotoizstāde “Servisa suņi – darbā un atpūtā” sniedz ieskatu biedrības TEODORS servisa suņu brīvdienās un misijā, parādot sabiedrībai, kāda ir patiesā nozīme šo apmācīto suņu darbam, palīdzot cilvēkiem ar invaliditāti veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā un līdzdarboties dažādās dzīves norisēs, mazinot aizspriedumus un veicinot plašāku dialogu starp dažādām sabiedrības grupām. Sākotnēji izstāde tapa sadarbībā ar fotogrāfu Valteru Poļakovu, vēlāk tai tika pievienotas arī citu fotogrāfu bildes. Biedrības fotoizstāde ir skaists pierādījums tam, ka servisa suns ir laimīgs suns, kurš kopā ar savu saimnieku ir 24 stundas dienā. Un ne tikai strādā, pildot savu misiju, bet arī atpūšas un dara viens otru patiesi laimīgus!
Fotoizstādes vieta ir izvēlēta apzināti, jo vides pieejamība, iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības mazināšana ir būtiski tirdzniecības centra “Origo” ilgtspējas un stratēģiskās attīstības virzieni, kas tiek ņemti vērā plānojot tirdzniecības centra ikdienas darbu un aktivitātes.Izstāde
Tirdzniecības centrs “Origo” ir ērti pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar maziem bērniem – telpās nav sliekšņu, tādejādi ir viegli pārvietoties ar visu veidu ratiņiem, vājredzīgo un neredzīgo cilvēku ērtībai gaiteņu grīdas virsmā ir speciāli iestrādāti elementi jeb vadulas ar ceļa norādēm. Lifti ir aprīkoti ar balss paziņojumiem, bet informācija par stāviem gan liftos, gan uz trepju margām ir nodrošināta braila rakstā. Savukārt “Origo” informācijas centrs ir aprīkots ar indukcijas cilpu jeb dzirdes cilpu vājdzirdīgo ērtībām.
Turklāt jau vairāk nekā gadu tirdzniecības centra “Origo” Ziedojumu sienā ir iespējams ziedot biedrības TEODORS atbalstam, savāktais finansējums tiek izlietots servisa suņu ārstniecībai un uzturēšanai.Izstāde
IzstādeAicinām ikvienu interesentu apskatīt fotoizstādi “Servisa suņi – darbā un atpūtā” tirdzniecības centra “Origo” jaunajā ēkā līdz šā gada 31.oktobrim.
Servisa suņu biedrība TEODORS dibināta 2013. gadā un sabiedriskā labuma organizācijas statusu ieguva 2016. gadā. Biedrības mērķis ir veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām pilnvērtīgāku iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību. Viens no galvenajiem biedrības uzdevumiem ir veicināt suņu – pavadoņu, suņu -asistentu un terapijas suņu kustības attīstību Latvijā. Šobrīd biedrībā ir apmācīti 11 servisa suņi, no kuriem 10 suņi – pavadoņi kalpo cilvēkiem ar redzes traucējumiem un viens suns – asistents cilvēkam ar kustību traucējumiem. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas darbojas uz ziedojumu un brīvprātīgā darba principa. Biedrība aktīvi strādā, informējot sabiedrību, medijus un organizācijas par servisa suņu misiju – palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot pilnvērtīgāku un iespējām bagātāku dzīvi.
Suņi-asistenti palīdz cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem veikt ikdienišķus uzdevumus – saģērbties, pienest priekšmetus, atvērt durvis, ieslēgt/izslēgt gaismu u.c. Suņi-pavadoņi strādā ar neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, palīdzot patstāvīgi pārvietoties dažādās vidēs, izvairoties no ārvides šķēršļiem. Savukārt terapijas suņi jeb kanisterapijas suņi ir īpaši apmācīti, lai cilvēkiem ar dažādu invaliditāti palīdzētu uzlabot sociālās iemaņas, fizisko un emocionālo stāvokli. Suns darbojas kā motivators un komunikācijas objekts, kas atraisa un veicina cilvēka iekļaušanos un labsajūtu. Kanisterapiju var izmantot ne vien fiziskā rehabilitācijā, bet arī citos virzienos – pedagoģiskā un psiholoģiskā.
Izstāde
2023.gada vasarā

Comments closed.