Projekta ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB), ir izdots informatīvs materiāls “SERVISA SUNS UN VIŅA MISIJA. Metodiskie norādījumi par sadarbību ar servisa suni” gan Braila rakstā, gan redzīgo rakstā, kuram klāt pievienots audio CD.

Servisa suns un viņa misija

Izdotajā materiālā ir pilnīga informācija kā par servisa suņiem un viņu darba specifiku, tā arī par viņu likumiskajām tiesībām, t. sk., par sabiedrisko vietu (kafejnīcu, veikalu) apmeklējumu, par braukšanu sabiedriskajā transportā gan vietējās, gan starptautiskās nozīmes maršrutos. Iekļauta arī informācija par pareizu suņu barošanu, kas noderēs ne tikai servisa suņu turētājiem, bet arī ikvienam kaķa vai suņa īpašniekam. Atsevišķas nodaļas veltītas arī sešu veidu servisa suņu audžuģimenēm un servisa suņa turētāja asistenta jeb Stūrmaņa pienākumu vadlīnijām.

Šie metodiskie norādījumi ir pieejami:

  • Latvijas Neredzīgo bibliotēkā un tās filiālēs Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā;
  • Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kā Obligātais eksemplārs;
  • Latvijas Neredzīgo biedrībā
  • Invalīdu un viņu draugu apvienībā “Apeirons”.

Izsakām pateicību visiem, kas palīdzēja tapt šim izdevumam: sastādītājai Guntai Bitei, korektorei Ievai Veldei, LNerB Skaņu ierakstu studijas datortehniķim Egilam Česlim un ierakstu kopētājam Aleksandram Jeršovam, kā arī Braila raksta izdevuma atbildīgajam redaktoram Edijam Fuksim un Braila raksta korektorei Vinetai Bitei.

Comments closed.