Servisa suns ir speciāli apmācīts suns, kurš ikdienā palīdz cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Tādi ir suņi–pavadoņi, suņi-asistenti, suņi-nedzirdīgiem cilvēkiem, suņi-cilvēkiem ar epilepsiju, suņi-cilvēkiem ar diabētu.

Deniss un Džero

  • Suns– pavadonis tiek sagatavots neredzīgiem/vājredzīgiem cilvēkiem. Suns-pavadonis palīdz klientam orientēties maršrutā, brīdinot par šķēršļiem. Suns-pavadonis palīdz atrast krustojumu, gājēju pāreju, ieejas/izejas durvis, trepes, liftu, pieturu, brīvu vietu u.c.
  • Suns- asistents tiek sagatavots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Suns-asistents palīdz atnest dažādus priekšmetus, atvērt/aizvērt durvis, atvilktnes, skapjus, ir apmācīts piepildīt/ iztukšot veļas mašīnu, ieslēgt/izslēgt gaismu u.c. Suns-asistents vajadzības gadījumā var pasaukt palīdzību.
  • Suns- nedzirdīgam cilvēkam tiek apmācīts uzrādīt dažādus sadzīves skaņu avotus, piemēram, durvju zvanu, klauvēšanu, modinātāju, bērna raudāšanu, signalizāciju, mobilā telefona zvanu.
  • Suns– cilvēkam ar epilepsiju tiek apmācīts nospiest ārkārtas izsaukumu pogu un atnest pirmās palīdzības komplektu.
  • Suns– cilvēkam ar diabētu tiek apmācīts uzrādīt pazeminātu vai paaugstinātu cukura līmeni dienas un arī nakts laikā, nospiest ārkārtas izsaukumu pogu, atnest pirmās palīdzības komplektu.

Servisa suņa apmācība ilgst aptuveni divus gadus un sākas jau kucēna vecumā. Pēc apmācības pabeigšanas klients ar suni kārto kopīgu eksāmenu, lai servisa suni varētu izmantot sabiedriskajās vietās.

Bez visām minētajām praktiskajām darbībām, servisa suns darbojas arī kā sociālais starpnieks, veicinot cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Servisa suns uzlabo personas ar funkcionālajiem traucējumiem mobilitāti un neatkarību, fizisko formu un izturību, kā arī dzīvesprieku.

teodors.org