Suņa-pavadoņa apmācība sākas jau kucēna vecumā. Pēc testēšanas, kucēns 2 mēnešu vecumā nonāk audžuģimenē, kura veic kucēna socializāciju un apmācību apmēram vienu gadu. Pēc tam jaunajam sunim tiek veikta veterinārmedicīniskā izmeklēšana, lai noteiktu tā veselības stāvokli. Ja viss ir kārtībā, jaunais suns 1,2 gadu vecumā nonāk pie trenera, kurš veic tālāko suņa paklausības un speciālo apmācību ar pozitīvo metodi. Apmācības ilgums ir no 6 mēnešiem līdz 1 gadam. Ja izrādās, ka izaudzinātais jaunsuns 1,2 gada vecumā veselības vai citu apstākļu dēļ ir nederīgs apmācībai, tad biedrība tam sameklē piemērotus saimniekus.

Pēc apmācībām sunim-pavadonim tiek piemeklēts pareizais saimnieks ar kuru labi saprotas. Uzsākot savas darba gaitas, vispirms iziet apmēram 3-4 nedēļu apmācības kursa kopā ar neredzīgo vai vājredzīgo cilvēku. Suņu-pavadoņu izmantošanas praksē ir pieņemts, ka skola, kura veic suņa apmācību ir atbildīga par konkrēto suni visu viņa mūžu. Tas nozīmē, ka ar konkrēto suni strādā ne tikai kursa ietvaros, bet pēc pirmā neredzīgā vai vājredzīgā cilvēka pieprasījuma un arī ikgadējos plānotajos pasākumos. Suņa slimības un/vai neredzīgā/vājredzīgā cilvēka slimības/atvaļinājuma gadījumā, skola pārņem suņa aprūpi. Ja suns vairs nespēj pildīt savus pienākumus, apmēram 9 gadu vecumā, viņš nonāk atpakaļ skolas aprūpē. Skola sameklē sunim jaunus saimniekus vecuma dienām.

Arī suņiem-asistentiem ir līdzīgs apmācību laika ilgums un attiecīga pieeja kā suņiem-pavadoņiem.

Sacensības