Ienākumi:
2016.gadā ziedojumos saņemts € 4 676.42, biedru naudās iekasēti € 151.50. Kopā € 4 827.92.

Speciālā ārstēšanas fondā (izveidota suņa- pavadoņa Teodors ārstēšanai) saziedoja € 4 184.68.

Pavasarī saņēmām atbalstu mūsu semināru projektam “Sociālās palīdzības sniegšana” no Latvijas Valsts mežiem un Ziedot.lv – € 5 000. Šī nauda tika izlietota projektam: semināru ciklu atklājām Starptautiskajā suņu-pavadoņu dienā 27. aprīlī. Pēc tam sekoja semināri trīs Latvijas pilsētās — Cēsīs (maijā), Daugavpilī (jūnijā), Liepājā (jūlijā) un nobeidzām ar pārgājienu Saulkrastos. Projekta ietvaros, bija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, ir izdevām informatīvi materiālu “SERVISA SUNS UN VIŅA MISIJA. Metodiskie norādījumi par sadarbību ar servisa suni” gan Braila rakstā, gan redzīgo rakstā, kuram klāt pievienots audio CD.

Izdevumi:
2016.gadā izdevām kopā € 2 406.69 .

  • Lielākā naudas summa tika izlietota mūsu suņu uzturu atbalstam – € 793.08 (atbalstīti tika Teodors, Feja, daļēji Latti un Tikka).
  • Aptuveni € 900 izmaksāja Starptautiskās suņu- pavadoņu sacensības rīkošana Rīgā (telpas, viesnīca, sacensību piederumi, dalībnieku ēdināšana).
  • Braucienā uz pārgājienu Somijā Latviju pārstāvēja 5 dalībnieki un 2 suņi, šim mērķim iztērēti € 326.98 .
  • Vizītkaršu drukāšana ar suņu Teodors un Tikkas foto maksāja € 65.34 .
  • Bankas komisiju maksas bija € 67.95.

Daļa no izdevumiem tika maksātas no privātiem ziedojumiem uz vietas: kā piemēram, transporti un veterinārie pakalpojumi, ceļu un darbu izdevumi pieaicinātiem kinologiem no ārzemēm.

Sakarā ar ziedojumu lūgumu Teodora ārstēšanai ienāca € 4 184.68. Par Teodoru izdevām € 1 621.48 , par Feju € 33.70 , atlikums bija € 2 529.50, ar ko izveidojām Ārstniecības fondu biedrības suņiem.

2017.gada kases pārskats līdz 31.08.2017

Ienākumi: ziedojumos ienāca € 997.97, biedru maksās saņēmām € 210, kopā ir € 1 207.97.
Izdevumi: Kopā līdz šim izdevām € 1 356.36.
Esam € 148.42 vairāk izdevuši nekā ieņēmuši.
No Ārstniecības fonda samaksājām par Toni sirds pārbaudi € 114.10 , fondā atrodas € 2 415.40.


Pateicamies visiem ziedotājiem, jo mūsu darbs balstās uz Jūsu devumu!

Esam lielākas naudas summas saņēmuši no atbalstītājiem Somijā, ASV (Latviešu Ev.lut. Apvienotās draudzes Kalamazū dāmu komitejas, Ņujorkas apkārtnes dāmu klubiņa), Kanādas (Vasarāju ģimenes un draugiem) un Rīgas Evaņģēliskās draudzes. 2016.gada janvārī biedrība ieguva Sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tamdēļ nevaram publicēt Latvijas ziedotāju vārdus.

Īpaši liels paldies pienākas atkal Zaigai un Juham par 3 jauniem dāvātiem suņiem-pavadoņiem: Neiru, Toni un Rīgu, par viņu darbu un lielo ieguldījumu biedrības labā!