Ienākumi:
gadā ienākumi bija € 9 766.66 : ziedojumi € 8 270.66 (privātie ziedojumi, ziedojumu kastītes, Ārstniecības fonds, ziedojumu akcijas suņiem Serenai un Zuzei u.c.), biedru maksas € 276 , pakalpojumi suņu testēšanā, padalīšanās terapiju suņu projektā.

Izdevumi:
gadā izdevumi bija € 10 223.55. Lielākās naudas summas izdevām

  • suņa-pavadoņa Veras daļējai iegādei € 5 000 (pilna maksa ir € 10 000);
  • suņu atbalstam € 1 869.71 (barību pirkām Elfai, Serenai, daļēji Annekenei un Neirai; suņu piederumiem);
  • biedrības “roll up” € 293.73;
  • braucienam uz Starptautiskām suņu pavadoņu sacīkstēm Somijā € 545.60;
  • benzīnam ap € 380;
  • reklāmai – brošūras, suņu vizītkaršu drukāšana € 69;
  • suņu vetārstu un medikamentu izdevumiem € 1 370.

Ārstniecības fondā 01.01.2018 bija € 2 075.82; ziedojumos ienāca vēl € 310, kopā € 2 385.82 .

Daudzi izdevumi maksāti privāti, īpaši no Zaigas un Juhas, kā piem. transporti un veterinārie pakalpojumi, ceļa un darba izdevumi pieaicinātiem kinologiem no ārzemēm. Bez tam sniegti bezmaksas treniņu nodarbības servisa suņiem un to saimniekiem.

Īpašs LIELS PALDIES pienākas atkal Zaigai un Juham! 2018.gadā viņi biedrībai dāvāja 3 ½ jaunus suņus-pavadoņus: Annekeni, Mango, Zuzi un pusVeru! Jo biedrība nespēja samaksāt pilno servisa suņa cenu (€ 10 000).

Paldies visiem ziedotājiem, jo tikai ar Jūsu atbalstu spējam strādāt!

Velga Zēgnere
Rīgā, 2019.g. 31.janvārī