Ziņojums par biedrības kontu 2022

Ienākumi:
Ienākumi: 2022.gadā ienākumi bija kopā € 17.721
Lielākie ienākumi bija:

  • vispārējie ziedojumi € 6.534 (somu draugi € 720, SBunPartneri atbalsts Elfai € 500, Mobilly € 710, ziedojumu kastītes € 917) un PayPal pārskaitījums € 2.151 (Jānis Skārds € 1.000) laika posmā no 2020.g. septembra līdz 2022.g. martam;
  • biedru nauda 2022.g. € 318;
  • Ziedot.lv – projekts: barībai un daļējai veterinārai aprūpei € 7.371;
  • Rīgas pašvaldības atbalsta projekts – telpu nomai € 1.348.

Izdevumi:
2022.gadā biedrības izdevumi bija kopā € 43.158.
Lielākās naudas summas izdevām:

  • jaunu suņu-pavadoņu iegāde € 26.000 (par Hugo € 15.000, par Ediju € 11.000);
  • suņu barība € 6.056 (ziedot.lv sedza € 7.371 par barību un vetārsta izdevumiem), suņu vetārstu un medikamentu izdevumi € 3.083;
  • suņu kremēšana (Toni, Feja) € 560;
  • telpu noma € 1.472 (€ 1.348 sedza Rīgas pašvaldība).

Ārstniecības fondā
01.01.2022 Ārstniecības fondā bija € 1.025!
31.12.2022 ir € 0.


Vairāki izdevumi tika atkal privāti maksāti no Zaigas un Juha, kā piem.: transports un veterinārie pakalpojumi, kinologi sniedza bezmaksas treniņu nodarbības servisa suņiem, to saimniekiem un kucēniem.

Velga Zēgnere, 2023.gada 20.janvārī